Hry bez hranic

Drobečková navigace

V letošním roce se po delší odmlce opět uskutečnilo klání družstev dětských oddělení knihoven regionu. Akce se konala za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR a obce Dalovice.Hlavním pořadatelem letošního 14. ročníku, který se konal 14. 5. 2022 a jehož téma bylo STROMY A MY…, byla Obecní knihovna Dalovice spolu s Klubem dětských knihoven Karlovarského kraje. Hry zahájil Jiří Karas - starosta obce Dalovice, Mgr. Daniela Drobečková – ředitelka Městské knihovny Sokolov a Monika Slevinská – knihovnice Obecní knihovny Dalovice. Poté následovala prezentace jednotlivých družstev, která byla také hodnocena (děti sami vybíraly 3 prezentace, které se jim nejvíce líbily).Hlavní soutěže se zúčastnila čtyřčlenná družstva tvořená čtenáři těchto knihoven: OK Dalovice, MK Cheb, MK Chodov, MK Kraslice, OK Lomnice, MK Mariánské Lázně, MK Nejdek, MK Nová Role, MK Nové Sedlo a MK Sokolov. Knihovníci se podíleli na přípravě jednotlivých soutěžních stanovišť. Hry měly také svůj doprovodný program – Cirkus Céres. A jak to vlastně všechno dopadlo? Po sečtení bodů za prezentaci se na 1. místě umístilo družstvo MK Nové Sedlo, na 2. místě družstvo OK Dalovice a na 3. místě MK Mariánské Lázně.V hlavním soutěžním klání se na prvních místech umístila družstva:1.místo - Městská knihovna Mariánské Lázně, 2.místo - Obecní knihovna Lomnice a 3.místo – Městská knihovna Sokolov. Nejdek se umístil na krásné 5. příčce.Počasí nám přálo, hry jsme si všichni užili a již se těšíme na další už 15. ročník.