Aktuálně z knihovny

Drobečková navigace

Nová pravidla pro čtenáře v dětském oddělení:
Zákaz používání telefonů.
- důležitý hovor můžete vyřídit na chodbě
- na důležitou zprávu můžete odpovědět
- žádné nahrávání videí, hraní her a poslech hudby a videí nahlas – nerušit ostatní
Zákaz běhání v prostorách knihovny.
V knihovně se mluví potichu.
Chováme se slušně, nenadáváme si, nepereme se a nemluvíme sprostě.
Nechodíme za knihovnický pult, pokud nám to knihovnice nedovolí.
Vzájemně se respektujeme.

Za porušení můžete být požádáni, abyste opustili knihovnu.