Akce s knihovnou

Drobečková navigace

V letošním roce se po delší odmlce opět uskutečnilo klání družstev dětských oddělení knihoven regionu...

V letošním roce se po delší odmlce opět uskutečnilo klání družstev dětských oddělení knihoven regionu. Akce se konala za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR a obce Dalovice. Hlavním pořadatelem letošního 14. ročníku, který se konal 14. 5. 2022 a jehož téma bylo STROMY A MY…, byla Obecní knihovna Dalovice spolu s Klubem dětských knihoven Karlovarského kraje. Naši šikovní soutěžící Jakub K., Nela K., Diana T. a Vítek B. si vyrobili krásný erb, vymysleli pokřik a za lesní skřítky a luční víly vyrazili vzhůru do boje. Děti se tak měly za úkol učit nejen o přírodě, ale také je čekalo mnoho dalších vědomostních stanovišť, kde například odhadovaly obvod stromu, doplňovaly pověst, malovaly stromy, ale i fyzicky náročnější disciplíny. Umístily se na krásném 5. místě.