Akce s knihovnou

Drobečková navigace

Dne 15.10. 2021 proběhla v naší knihovně přednáška o historii Karlovarského kraje ...

Dne 15.10. 2021 proběhla v naší knihovně přednáška o historii Karlovarského kraje, která byla ve 20. století značně pohnutá a především po druhé světové válce zde takříkajíc nezůstal kámen na kameni. Celý kraj se nacházel na území Sudet a demografické změny, jejichž dopady jsou citelné dodnes, byly v měřítku historie českého státu obrovské. V důsledku těchto změn kraj postihl úbytek obyvatelstva a devastace lidských sídel s dlouhou historií. Přednáška si klade za cíl zprostředkovat veřejnosti pohled do této problematiky pomocí přehledných map, vizualizovaných dat a zajímavostí. Ing. Jakub Vynikal, absolvent ČVUT oboru Kartografie se zabýval tvorbou map na téma zaniklých obcí v Česku se specifickým zaměřením na rodný Karlovarský kraj. Ve své besedě se bude věnovat konkrétním obcím, zajímavostem a příběhům vysídlení, na které během rešerší narazil.