Kalendář akcí

Každé úterý od 15 do 17 hodin bude knihovna pořádat kreativní odpoledne. V lednu začínáme projektem pro neziskovou organizaci Nedoklubko, z.s. háčkováním chobotniček pro předčasně narozené děti v nemocnici v Karlových Varech. Začínáme v úterý 18.1.2022. Dostaveníčka se budou konat v naší čítárně. U šálku kávy nebo čaje vytvoříme něco smysluplného. Kdo nevládne háčkem, nevadí, lektorky jsou připraveny. Bližší informace sdělíme v pondělí, úterý a čtvrtek od 13 do 17 hodin na telefonním čísle 353 240 153. Děkujeme tímto za sponzorský dar podniku Vlnap a.s., který věnoval přízi pro tento projekt.