Kalendář akcí

Zaniklé obce Karlovarska

15. říjen 2021
Zobrazení: 6

Přednáška o historii Karlovarského kraje, která byla ve 20. století značně pohnutá a především po 2. světové válce zde nezůstal kámen na kameni. Celý kraj se nacházel na území Sudet, a demografické změny, jejichž dopady jsou citelné dodnes, byly v měřítku historie českého státu obrovské. V důsledku těchto změn kraj postihl úbytek obyvatelstva a devastace lidských sídel s dlouhou historií.